Skip navigation

Mega – It’s Getting Serious

  1. AKAMI NIGIRI
  2. HAMACHI NIGIRI
  3. ZUKE SALMON NIGIRI
  4. FAROE ISLAND SALMON NIGIRI
  5. TAKO SASHIMI
  6. CHUTORO SASHIMI
  7. KANPACHI SASHIMI
  8. HIRAME SASHIMI
  9. SHIRO MAKI
  10. TUNA TATAKI MAKI